The Art of Fugue (11.2MHz DSD)

巴赫:赋格的艺术 The Art of Fugue (11.2MHz DSD)

巴赫:赋格的艺术
巴赫:赋格的艺术 The Art of Fugue (11.2MHz DSD)

简介

格式:DSF
码率:5.6MHz/1bit
流派:古典
发行日期:
收录曲数:14
录音时长:
总大小:3.41GB

第22届日本专业音乐录音奖 高解析度门类“环绕声”大奖
获奖作品古典音乐第2弹“赋格的艺术”的DSD11.2母带制作

这是继《四季》之后在轻井泽.大贺音乐厅录制的音乐作品。在这里,泽口先生录制的是被认为是巴赫最后的作品的《赋格的艺术》。这首乐曲作为难演奏的乐曲而为人熟知,由土屋洋一编曲,将弦乐四重奏和低音大提琴融合在一起,可以说是世界范围内的首次尝试。创作完成了一部打破原有的“赋格的艺术”的印象的作品。

另外,在本次收录的时候同时采用了MADI的系统,纽曼的数字电容话筒“NEUMANN KM-133D”, Acoustic Revive的麦克风电缆,投入了最新且最高级的技术和设备,果断进行录音。敬请期待现在最尖端的高解析度立体环绕声音科技。

曲目

01.Contrapunctus 01 546MB
02.Contrapunctus 02 474MB
03.Contrapunctus 03 474MB
04.Contrapunctus 04 705MB
05.Contrapunctus 05 488MB
06.Contrapunctus 06 a 4 in Stylo Franchese 777MB
07.Contrapunctus 07 a 4 per Augmentationem et Diminutionem 617MB
08.Contrapunctus 08 a 3 1.07GB
09.Contrapunctus 09 a 4 alla Duodecima 409MB
10.Contrapunctus 10 a 4 alla Decima 649MB
11.Contrapunctus 11 a 4 Triple fugue 956MB
12.Contrapunctus 12 a 4 rectus 418MB
13.Contrapunctus 12 a 4 inversus 419MB
14.Contrapunctus 13 a 3 rectus 409MB
15.Contrapunctus 13 a 3 inversus 409MB
16.Contrapunctus 14 1.22GB

下载

百度网盘下载:https://pan.baidu.com/s/14Tp-Jkd2eadq7jkTTgo1zg 🐎zh66

如果遇到资源问题,请在点击这里来反馈。http://bbs.yin2s.com/article/1605235448473
本站会不定期更新无损音乐,欢迎关注音兔无损音乐
更多无损音乐请访问音兔社区。http://bbs.yin2s.com
同时也欢迎关注微信公众号,微信搜索“音兔音乐”。

音兔无损

*有些音乐播放器不能播放DSD音乐,请在下载前确认您的播放器是否能够播放DSD音乐,以免给您的使用带来不便
*DSD音频文件尺寸较大,建议在良好WIFI环境下进行下载。